Privacybeleid

Privacyverklaring JA tassen

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat je ons benadert met vragen per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met jou opnemen om de vraag te behandelen. Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook), bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen jouw accountnaam zodat wij op jouw bericht kunnen reageren.

Je kunt bestellingen doen bij ons in de winkel, hiervoor wordt een bestelformulier opgesteld. Op dit bestelformulier vermelden wij:

 • Naam en Voornaam of Voorletters;
 • (factuur)Adres, alleen bij verzending van de bestelling.
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;

Bovenstaande gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om de bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;
 • om vragen te beantwoorden of klachten te behandelen via e-mail of telefonisch;
 • om, op verzoek, de bestelling naar het opgegeven adres te versturen

JA tassen verzamelt en verwerkt deze Persoonsgegevens, die verstrekt worden door de bezoeker/klant bij het aangaan van de bestelling.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens ten behoeve van een bestelling is een noodzakelijke voorwaarde. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal JA tassen mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van jouw bestelling.

Bewaartermijnen

Jouw gegevens worden bewaard tot 3 jaar na het doen van een bestelling ten behoeve van garantiebepalingen. Emailberichten en post zullen maximaal 6 maanden worden bewaard.

Verstrekking aan derden

JA tassen zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacy Verklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan de volgende derde partij:

 • Postorderbedrijf, voor het bezorgen van jouw order;

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven.

Beveiliging persoonsgegevens

JA tassen hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van jouw persoonsgegevens.